Viva Design Viva Design

Informacje o spółce

Zgodnie z art. 5§5 KSH, na tej stronie prowadzona jest komunikacja spółki z akcjonariuszami a także publikowane są ogłoszenia wymagane przez prawo lub statut spółki.

Firma Spółki: Viva Design Steciak Spółka Komandytowo Akcyjna,

Adres: 35-210 Rzeszów, ul. Chłopickiego 3/2,

Oznaczenie sądu rejestrowego: XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie,

Numer KRS: 0000954236

NIP: 5170423239

REGON: 521249609

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł w całości wpłacony,


Ogłoszenia spółki:

W dniu 2023-02-16 spółka Viva Design Steciak S.K.A. została przekształcona w spółkę Viva Design Sp. z o.o.. Numer KRS nowej spółki: 0001019530