Viva Design Viva Design

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).


W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu przez nas Twoich Danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Viva Design Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Chłopickiego 3/2, 35-210 Rzeszów. W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysyłać wiadomość email na adres: biuro@viva-design.pl lub skontaktować się telefonicznie na nr +48 730 150 558.

II. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO);
b) wykonania umowy /świadczenia usług, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d) analitycznym [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
e) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) przekazywania Ci informacji m.in. o zmianach naszego katalogu, cennika, o zmianie adresu lub siedziby na wskazany adres na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
j) stosowania marketingu bezpośredniego w tym organizowania i przeprowadzania konkursów, innych akcji marketingowych, informowanie o promocjach i nowościach w oparciu o Twoją zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Marketing bezpośredni prowadzony za Twoją zgodą może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej takiej jak e‐mail, sms, telefon.

III. JAKIE DANE ZBIERAMY ?

W celu realizacji umowy/świadczenia usług możemy potrzebować następujących danych:
• nazwisko i imię,
• adres zamieszkania,
• adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu,
• nazwa firmy,
• NIP firmy.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji umowy/świadczenia usług.

IV. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione upoważnionym pracownikom oraz podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: dostawcom towarów i materiałów, firmom wykonującym usługi wykończeniowe i montażowe, firmom informatycznym, firmie księgowej, firmie windykacyjnej, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, kancelarii prawniczej, fotografom, podwykonawcom; organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
a) w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową,
b) posprzedażowej obsługi (w tym rozpatrzenia reklamacji),
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).
Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawa wymienione w pkt od a) do f) możesz zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres podany na wstępie.

VII. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży / świadczenia usług. Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy dobrowolnie podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, w zawiązku z otrzymaną prośbą o przygotowanie oferty lub w związku z zawarciem umowy i jej wykonywaniem.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (PROFILOWANIE)

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe

Polityka Cookie

Ostatnia aktualizacja 19 stycznia 2023 r

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, w jaki sposób Firma Viva Design 

wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, aby rozpoznać Cię, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową pod adresem https://www.viva-design.pl („Witryna”). Wyjaśnia, czym są te technologie i dlaczego ich używamy, a także Twoje prawa do kontrolowania naszego korzystania z nich. 

W niektórych przypadkach możemy używać plików cookie do zbierania danych osobowych lub tak się dzieje dane osobowe, jeśli połączymy je z innymi informacjami.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki danych, które są umieszczane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, kiedy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookie są szeroko stosowane przez właścicieli witryn internetowych w celu ich realizacji strony internetowe działają lub działają wydajniej, a także w celu dostarczania informacji sprawozdawczych.

Pliki cookie ustawione przez właściciela witryny (w tym przypadku Viva Design) nazywane są „własnymi” plikami cookie. Pliki cookie ustawione przez podmioty inne niż właściciel witryny nazywane są plikami cookie „stron trzecich”. Pliki cookie stron trzecich umożliwiają korzystanie z funkcji stron trzecich udostępniane na stronie internetowej lub za jej pośrednictwem (np. reklamy, treści interaktywne i analityka). Strony, które ustawiają te zewnętrzne pliki cookie, mogą rozpoznać Twój komputer zarówno podczas odwiedzania danej strony internetowej, jak i podczas odwiedzania niektórych innych stron internetowych.

Dlaczego używamy plików cookie?

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane z przyczyn technicznych niezbędnych do działania naszej Witryny i określamy je jako „niezbędne” lub „niezbędne” pliki cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i kierowanie się zainteresowaniami naszych użytkowników, aby poprawić jakość korzystania z naszych Aktywów Online. Strony trzecie obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszej Witryny w celach reklamowych, analitycznych i innych celach. Jest to opisane bardziej szczegółowo poniżej.

Jak mogę kontrolować pliki cookie?

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Konkretne rodzaje plików cookie pierwszej i trzeciej strony obsługiwane za pośrednictwem naszej Witryny i cele, które pełnią, zostały opisane poniżej (należy pamiętać, że

określone obsługiwane pliki cookie mogą się różnić w zależności od konkretnych Właściwości online użytkownika):

Scripts

Embedded Videos

 • Youtube embed

  YouTube Embedded content is used to display YouTube videos on this website. YouTube scripts can collect data about users and how they interact with the videos.

Marketing

 • Google Publisher Tag

  Google Publisher Tag (GPT) is an ad tag library which allows publishers to define inventory, initiate and bundle ad requests, and render matching demand. GPT takes key details from you (such as ad unit code, ad size, and key-values), builds the request, and displays the ad on web pages.

 • Facebook Pixel

  The Facebook pixel is a piece of code that collects data that helps to track conversions from Facebook ads, optimize ads, build targeted audiences for future ads and remarket to people who have already taken some kind of action on the website.

Analytics

 • Google Analytics

  Google Analytics lets you measure your advertising ROI as well as track your Flash, video, and social networking sites and applications

Cookies

Embedded_video

 • YSC

  to Store and track interaction.

 • VISITOR_INFO1_LIVE

  to provide bandwidth estimations.

 • GPS

  to store location data.

 • PREF

  to store user preferences.

Analytics

 • __utmd

  to store and track visitor journeys through the site and classifies them into groups.

 • _gac_UA

 • _utm

  to store and track visits across websites.

 • _dc_gtm_UA

  to store number of service requests.

 • UTMD_

  to store and count pageviews.

 • gtag_logged_in

 • _gat_gtag_UA_

 • utm_campaign

  to Provide parameters to URLs to identify the campaigns that refer traffic.

 • utm_source

  to Provide parameters to URLs to identify the campaigns that refer traffic.

 • _opt_expid

  Thrown when a redirect experiment is running. Stores the experiment ID, variation ID, and referral source to the redirected page.

 • _opt_utmc

  Retains the last query parameter utm_campaign.

 • _opt_awkid

  Used for campaigns linked to Google Ads Criteria IDs.

 • _opt_awgid

  Used for campaigns associated with Google Ads ad group IDs.

 • _opt_awmid

  Used for campaigns linked to Google Ads Campaign IDs.

 • _opt_awcid

  Used for campaigns that are linked to Google Ads customer IDs.

 • _gac_

 • _gac_gb_

 • _ga_

 • _gaexp

 • __utmxx

  Determines when the experiment in which the user participated expires.

 • __utmx

  Determines if the user took part in the experiment.

 • __utmv

  Stores data about a visitor level custom variable. Thrown when a developer uses the _setCustomVar method with a visitor-level custom variable. Also used by the _setVar method, which is no longer supported. Updated every time data is sent to Google Analytics.

 • __utmz

  Stores information about the source of traffic or campaign, allowing you to understand where the user came to the site from. Generated when the library is run and updated every time data is submitted to Google Analytics.

 • __utmc

  Not used in ga.js. Installed for interoperability with urchin.js. Previously worked in conjunction with the __utmb cookie to determine whether a user should start a new session or visit.

 • __utmb

  Used to define new sessions / visits. Thrown when the JavaScript library is executed if there are no existing __utmb cookies. Updated every time data is sent to Google Analytics.

 • __utmt

  Limits the frequency of requests.

 • __utma

  Allows you to distinguish between users and sessions. Thrown when the JavaScript library is executed, if there are no existing __utma cookies. Updated every time data is sent to Google Analytics.

 • AMP_TOKEN

  Contains a token that can be used to get the Client-ID from the AMP service. Other possible values: disabling the function, active request, or an error in obtaining the Client-ID from the AMP service.

 • _gat

 • _gid

  Allows you to differentiate between users.

 • _ga

Unassigned

 • __utm.gif

Marketing

 • _fbm_

  to store account details.

 • actppresence

  to store and track if the browser tab is active.

 • sb

  to store browser details.

 • csm

  to provide fraud prevention.

 • c_user

  to store a unique user ID.

 • datr

  to provide fraud prevention.

 • _fbp

  to store and track visits across websites.

 • act

  to Store logged in users.

 • fr

  to provide ad delivery or retargeting.

 • wd

  to read screen resolution.

 • xs

  to store a unique session ID.

 • fbm

  to store account details.

 • _fbc

  to store last visit.

 • _js_datr

  to store user preferences

Pliki cookie dotyczące wydajności i funkcjonalności:

Te pliki cookie służą do poprawy wydajności i funkcjonalności naszej Witryny, ale nie są niezbędne do korzystania z nich. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje (takie jak filmy) mogą stać się niedostępne.

Nazwa:_hjAbsoluteSessionInProgress

Zamiar:Plik cookie jest ustawiany, aby Hotjar mógł śledzić początek podróży użytkownika w celu uzyskania całkowitej liczby sesji. Nie zawiera żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa:Hotjar, Zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj: Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za: 30 minut

Analityczne i dostosowujące pliki cookie:

Te pliki cookie zbierają informacje, które są wykorzystywane w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasza Witryna jest używana lub jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, lub aby pomóc nam dostosować naszą Witrynę do Twoich potrzeb.

Nazwa:_hjSesja_#

Zamiar: Przechowuje aktualne dane sesji.

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa:Hotjar, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za:30 minut

Nazwa:_hjUżytkownik sesji_#

Zamiar:Ustaw, kiedy użytkownik po raz pierwszy trafia na stronę.

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa: Hotjar, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za:11 miesięcy 30 dni

Nazwa:_hjFirstSeen

Zamiar:Identyfikuje pierwszą sesję nowego użytkownika.

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa:Hotjar, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za: 30 minut

Nazwa:_hjIncludedInSessionSample

Zamiar:Ustaw, aby określić, czy użytkownik jest objęty próbkowaniem danych określonym przez dzienny limit sesji Twojej witryny.

Dostawca:www.viva-design.pl

Usługa:Hotjar, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj: Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za:2 minuty

Nazwa:_gat

Zamiar:Służy do monitorowania liczby żądań serwera Google Analytics podczas korzystania z Menedżera tagów Google

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa:Google Analytics, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj: Polska

Rodzaj: http_cookie

Wygasa za: 1 minuta

Nazwa:_ga

Zamiar:Zapisuje określony identyfikator używany do uzyskiwania danych o korzystaniu z witryny przez użytkownika. Jest to plik cookie HTTP, który wygasa po 2 latach.

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa:Google Analytics, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za:2 lata 29 dni

Nazwa:_gid

Zamiar:Przechowuje wpis unikalnego identyfikatora, który jest następnie używany do tworzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny przez odwiedzających. Jest to plik cookie typu HTTP i wygasa po sesji przeglądania.

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa:Google Analytics, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za:1 dzień

Nazwa:_hjIncludedInPageviewSample

Zamiar:Ustaw, aby określić, czy użytkownik jest uwzględniany w próbkowaniu danych zdefiniowanym przez limit odsłon Twojej witryny.

Dostawca:www.viva-design.pl

Usługa:Hotjar, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za:2 minuty

Nazwa:_ga_#

Zamiar:Służy do rozróżniania poszczególnych użytkowników poprzez oznaczenie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta, co pozwala na zliczanie wizyt i sesji

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa:Google Analytics, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za:2 lata 29 dni

Reklamowe pliki cookie:

Te pliki cookie służą do tego, aby komunikaty reklamowe były dla Ciebie bardziej odpowiednie. Pełnią one takie funkcje, jak zapobieganie ciągłemu ponownemu wyświetlaniu tej samej reklamy, zapewnianie prawidłowego wyświetlania reklam reklamodawcom, aw niektórych przypadkach wybieranie reklam opartych na Twoich zainteresowaniach.

Nazwa:ga-audiences

Zamiar:Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy prawdopodobnie staną się klientami, na podstawie zachowania online użytkownika w różnych witrynach

Dostawca:www.viva-design.pl

Usługa:AdWords, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Stany Zjednoczone

Rodzaj:pixel_tracker

Wygasa za:sesja

Nazwa:_fbp

Zamiar:Piksel śledzący Facebooka używany do identyfikowania odwiedzających w celu spersonalizowanych reklam.

Dostawca:.viva-design.pl

Usługa:Facebook, zobacz Politykę prywatności usługi

Kraj:Polska

Rodzaj:http_cookie

Wygasa za:2 miesiące 29 dni

A co z innymi technologiami śledzenia, takimi jak sygnały nawigacyjne?

Pliki cookie to nie jedyny sposób do rozpoznawania lub śledzenia odwiedzających stronę internetową. Od czasu do czasu możemy używać innych, podobnych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne (czasami nazywane „pikselami śledzącymi” lub „czystymi gifami”). Są to niewielkie pliki graficzne zawierające unikalny identyfikator, który pozwala nam rozpoznać, kiedy ktoś odwiedził nasz Serwis lub otworzył wiadomość e-mail zawierającą je. Dzięki temu możemy np. monitorować wzorce ruchu użytkowników z jednej strony w witrynie do drugiej, dostarczanie lub komunikowanie się z plikami cookie, aby zrozumieć, czy trafiłeś na witrynę z reklamy internetowej wyświetlanej na stronie internetowej osoby trzeciej, aby ulepszyć witrynę wydajności i mierzenia sukcesu e-mailowych kampanii marketingowych. W wielu przypadkach,prawidłowe działanie tych technologii zależy od plików cookie, a odrzucenie plików cookie zakłóci ich działanie.

Czy korzystasz z plików cookie Flash lub Local Shared Objects?

Strony internetowe mogą również wykorzystywać tak zwane „pliki cookie Flash” (znane również jako Local SharedObjects lub „LSO”) między innymi do gromadzenia i przechowywania informacji o korzystaniu przez użytkownika z naszych usług, zapobiegania oszustwom i do innych operacji na stronie.

Jeżeli nie chcesz, aby Flash Cookies były przechowywane na Twoim komputerze, możesz zmienić ustawienia swojego odtwarzacza Flash. Możesz również kontrolować Flash Cookies, postępując zgodnie z instrukcjami (które mogą obejmować instrukcje wyjaśniające, na przykład, jak usunąć istniejące FlashCookies (określane jako „informacje” w witrynie Macromedia), jak zapobiegać umieszczaniu FlashLSO na komputerze bez Twojej prośby oraz (w przypadku FlashPlayer 8 i później) jak zablokować Flash Cookies, które nie są dostarczane przez operatora strony, na której się aktualnie znajdujesz).

Należy pamiętać, że ustawienie Flash Playera w celu ograniczenia lub ograniczenia akceptacji plików FlashCookies może ograniczyć lub utrudnić działanie niektórych aplikacji Flash, w tym potencjalnie aplikacji Flash używanych w związku z naszymi usługami lub treściami online.

Czy obsługujecie reklamy ukierunkowane?

Strony trzecie mogą umieszczać pliki cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu wyświetlania reklam za pośrednictwem naszej Witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach na tej i innych stronach internetowych w celu wyświetlania odpowiednich reklam towarów i usług, którymi możesz być zainteresowany. Mogą również wykorzystywać technologię, która służy do pomiaru skuteczności reklam. Mogą to osiągnąć za pomocą plików cookie lub sygnałów nawigacyjnych w celu gromadzenia informacji o Twoich wizytach w tej i innych witrynach w celu wyświetlania odpowiednich reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Informacje zebrane w ramach tego procesu nie pozwalają nam ani im zidentyfikować Twojego Nazwania i nazwiska, danych kontaktowych ani innych szczegółów, które bezpośrednio Cię identyfikują, chyba że zdecydujesz się je podać.

Jak często będziesz aktualizować niniejszą Politykę plików cookie?

Możemy zaktualizować od czasu do czasu niniejszą Politykę plików cookie, aby odzwierciedlić na przykład zmiany w używanych przez nas plikach cookie lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Dlatego prosimy o regularne przeglądanie niniejszej Polityki plików cookie, aby być na bieżąco z informacjami o korzystaniu przez nas z plików cookie i powiązanych technologii.

Data u góry niniejszej Polityki plików cookie wskazuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana.

Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania przez nas z plików cookie lub innych technologii, napisz do nas na adres office@viva-design.pl.